Egyesületünk

Az Együtt Ipolyvecéért Mozgalom idén tizenegyedik éve végzi tevékenységét, elsősorban a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése érdekében.
Ennek keretein belül egyesületünk:
minden évben részt vesz szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezésében
   • aktív szerepet vállal a falunap tervezésében és lebonyolításában, közreműködik a trianoni megemlékezésben, fedezi a hangosítás, a zenei szolgáltatás, a kézműves foglalkozások költségeit, elkészít 100-150 adag ebédet
   • szerepet vállal a szüreti bál szervezésében, fedezi a lovaskocsik bérlésének költségét, kis ajándékkal ösztönzi a felvonulásban részt vevő gyerekeket
támogatja a község és tájegység történelmi múltjának és népi hagyományainak feltárására irányuló tevékenységet
   • ruhák és alapanyagok vásárlásával, pályázatokkal támogatja a község néptánccsoportjait, hogy azok működése évről évre színvonalasabbá váljon
   • a volt iskola épületében berendezett, állandó és tematikus kiállításokhoz anyagot, eszközöket (pl. páraelszívó berendezést) biztosít
támogatja a községben működő szervezeteket, közösségeket
   • minden évben hozzájárul az óvoda korszerűbbé válásához, a gyermekek mindennapjainak szebbé tételéhez – az elmúlt tíz évben sor került bútorok, székek vásárlására, egy új játszótér beszerzésére és felállítására, programok szervezésére, tárgyi ajándékok átadására
   • minden évben finanszírozza és beszerzi az idősek napján átadásra kerülő (kis összegű, de hasznos) ajándékokat
segíti és szervezi a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzését, aktívan részt vesz a falu arculatának kialakításában
   • köztéri szemeteseket tervezett, gyártatott, és a tagok személyes közreműködésével felállított a községben
   • megszervezte és anyagiakkal támogatta az árvíz során tönkrement fahíd helyére történő új híd építését (összefogásban az önkormányzattal, természetvédőkkel, az érdekelt helyi mezőgazdasági vállalkozókkal és lakatosipari szövetkezettel)
   • a vasút mellé fasort telepített
   • a falu központjában trianoni emlékművet állított, és minden évben részt vesz az emlékműnél tartott megemlékezésen
   • a temetői ravatalozóhoz székeket szerzett be az idősebb korosztály részére
közreműködik abban, hogy Ipolyvecét minél többen megismerjék és ott a turizmus fejlődjön, ennek keretein belül kapcsolatot tart a Sugárkankalin Turisztikai Egyesülettel, részt vesz a rendezvények szervezésében,
a célok megvalósítása érdekében kapcsolatot épít ki a helyi és a környékbeli önkormányzatokkal és más hasonló célokat támogató civil szervezetekkel. Az egyesület figyelemmel kíséri a fenti célokat támogató pályázati kiírásokat, és ezekre pályázatot nyújt be.

Az egyesület a fenti, széles körű tevékenységeket kis költségvetés mellett végzi, a bevételei tagdíjakból, a személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlásokból, ill. eseti pályázatból tevődnek össze, az elért eredményeket, sikeres működést a jelentős személyes közreműködés, összefogás tette és teszi lehetővé.